Big head Survey Nail

Big head Survey Nail

(CODE :EG0101・EG0102・Mini Pin EG0111)

Number Plate Nail + Mini Pin + Aluminum Number Plate

 

eg0101_eg0102

 

eg0101_1

eg0101_2
With Aluminum Number Washer on Top of Big head Nail

eg0101_3
With Screw Stopper